ஜாவா பெராக் மோட்டார்சைக்கிள் டெலிவிரி பணிகள் தள்ளிப்போகிறது!

உலகையே ஆட்டுவித்து வரும் கொரோனாவால், பெரும் ஆவலை ஏற்படுத்திய ஜாவா பெராக் மோட்டார்சைக்கிளின் டெலிவிரி பணிகளில் தள்ளி வைக்கப்பட உள்ளது.

ஜாவா பெராக் மோட்டார்சைக்கிள் டெலிவிரி பணிகள் தள்ளிப்போகிறது!
உலகையே ஆட்டுவித்து வரும் கொரோனாவால், பெரும் ஆவலை ஏற்படுத்திய ஜாவா பெராக் மோட்டார்சைக்கிளின் டெலிவிரி பணிகளில் தள்ளி வைக்கப்பட உள்ளது.