டாக்சி டிரைவர்களின் பேராசைக்கு ஆப்பு வைத்த மாநில அரசு... எந்த மாநிலம்..? எப்படினு தெரியுமா..?

டாக்சி டிரைவர்களின் பகல் கொள்ளைக்கு குறிப்பிட்ட மாநில அரசு செக் வைத்திருக்கின்றது. அது எந்த மாநிலம், எப்படி செக் வைத்திருக்கின்றது என்பது குறித்த தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

டாக்சி டிரைவர்களின் பேராசைக்கு ஆப்பு வைத்த மாநில அரசு... எந்த மாநிலம்..? எப்படினு தெரியுமா..?
டாக்சி டிரைவர்களின் பகல் கொள்ளைக்கு குறிப்பிட்ட மாநில அரசு செக் வைத்திருக்கின்றது. அது எந்த மாநிலம், எப்படி செக் வைத்திருக்கின்றது என்பது குறித்த தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.