டாக்சி மார்க்கெட்டில் எட்டியோஸ் இடத்தை நிரப்ப யாரிஸ்... டொயோட்டா எடுத்த அதிரடி முடிவு!

டாக்சி மார்க்கெட்டில் எட்டியோஸ் இடத்தை நிரப்பும் வகையில், யாரிஸ் காரில் புதிய வேரியண்ட்டை அறிமுகப்படுத்த டொயோட்டா திட்டமிட்டுள்ளது.

டாக்சி மார்க்கெட்டில் எட்டியோஸ் இடத்தை நிரப்ப யாரிஸ்... டொயோட்டா எடுத்த அதிரடி முடிவு!
டாக்சி மார்க்கெட்டில் எட்டியோஸ் இடத்தை நிரப்பும் வகையில், யாரிஸ் காரில் புதிய வேரியண்ட்டை அறிமுகப்படுத்த டொயோட்டா திட்டமிட்டுள்ளது.