டுகாட்டி மான்ஸ்ட்டர் 797 டெஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!

டுகாட்டி சூப்பர் பைக் நிறுவனத்தின் இந்திய மாடல்களில் மான்ஸ்ட்டர் தவிர்க்க முடியாத மாடலாக விளங்குகிறது. டுகாட்டி ஸ்க்ராம்ப்ளர் மாடல்களுக்கு அடுத்து விலை குறைவான டுகாட்டி சூப்பர் பைக் மாடல் என்தே இதற்கு காரணமாக கூறலாம்.

டுகாட்டி மான்ஸ்ட்டர் 797 டெஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!
டுகாட்டி சூப்பர் பைக் நிறுவனத்தின் இந்திய மாடல்களில் மான்ஸ்ட்டர் தவிர்க்க முடியாத மாடலாக விளங்குகிறது. டுகாட்டி ஸ்க்ராம்ப்ளர் மாடல்களுக்கு அடுத்து விலை குறைவான டுகாட்டி சூப்பர் பைக் மாடல் என்தே இதற்கு காரணமாக கூறலாம்.