டாடாவின் புதிய மினி எஸ்யூவியின் அறிமுகம் குறித்த முக்கியத் தகவல் வெளியானது!

டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் புதிய எஸ்யூவி ரக கார் மாடல்களை தொடர்ந்து அறிமுகம் செய்து வருகிறது. டாடா நெக்ஸான், ஹாரியர் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து க்ராவிட்டாஸ் மற்றும் எச்பிஎக்ஸ் ஆகிய எஸ்யூவி வகை கார்களையும் அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறது.

டாடாவின் புதிய மினி எஸ்யூவியின் அறிமுகம் குறித்த முக்கியத் தகவல் வெளியானது!
டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் புதிய எஸ்யூவி ரக கார் மாடல்களை தொடர்ந்து அறிமுகம் செய்து வருகிறது. டாடா நெக்ஸான், ஹாரியர் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து க்ராவிட்டாஸ் மற்றும் எச்பிஎக்ஸ் ஆகிய எஸ்யூவி வகை கார்களையும் அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறது.