டாடா கார்களை புக்கிங் செய்தால் 'ஹோம் டெலிவிரி'!

புதிய டாடா கார்களை புக்கிங் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஹோம் டெலிவிரி வசதி கொடுக்கப்பட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. புக்கிங் செய்வது உள்ளிட்ட இதுகுறித்த விரிவானத் தகவல்களை இந்த  செய்தியில் பார்க்கலாம்.

டாடா கார்களை புக்கிங் செய்தால் 'ஹோம் டெலிவிரி'!
புதிய டாடா கார்களை புக்கிங் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஹோம் டெலிவிரி வசதி கொடுக்கப்பட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. புக்கிங் செய்வது உள்ளிட்ட இதுகுறித்த விரிவானத் தகவல்களை இந்த  செய்தியில் பார்க்கலாம்.