டாடா கிராவிட்டாஸ் மீண்டும் சோதனை ஓட்டம்... இந்திய அறிமுகம் எப்போது..?

2020 ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து டாடா கிராவிட்டாஸ் மாடல் இந்த வருடத்திற்கு இறுதிக்குள்ளாக இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்த கார் தற்போது மீண்டும் சோதனை ஓட்டத்தில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டபோது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

டாடா கிராவிட்டாஸ் மீண்டும் சோதனை ஓட்டம்... இந்திய அறிமுகம் எப்போது..?
2020 ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து டாடா கிராவிட்டாஸ் மாடல் இந்த வருடத்திற்கு இறுதிக்குள்ளாக இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்த கார் தற்போது மீண்டும் சோதனை ஓட்டத்தில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டபோது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.