டாடா, மஹிந்திராவை ஓவர்டேக் செய்த கியா... இந்தியாவின் 3-வது பெரிய கார் நிறுவனமாக மாறியது!

கடந்த மாதம் கார் விற்பனையில் மஹிந்திரா, டாடாவை பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தியாவின் 3வது பெரிய கார் நிறுவனம் என்ற பெருமையை கியா மோட்டார்ஸ் பெற்றிருக்கிறது. 

டாடா, மஹிந்திராவை ஓவர்டேக் செய்த கியா... இந்தியாவின் 3-வது பெரிய கார் நிறுவனமாக மாறியது!
கடந்த மாதம் கார் விற்பனையில் மஹிந்திரா, டாடாவை பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தியாவின் 3வது பெரிய கார் நிறுவனம் என்ற பெருமையை கியா மோட்டார்ஸ் பெற்றிருக்கிறது.