டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனருக்கு போட்டியாக களம் காணும் 2021 கியா சொரேண்டோ எஸ்யூவி...

மூன்றாம் தலைமுறை என்3 பிளாட்பாரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட சொரேண்டோ எஸ்யூவி மாடலை அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த கியா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்த எஸ்யூவி கரை பற்றிய முக்கியமான சில தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. அவற்றை...

டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனருக்கு போட்டியாக களம் காணும் 2021 கியா சொரேண்டோ எஸ்யூவி...
மூன்றாம் தலைமுறை என்3 பிளாட்பாரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட சொரேண்டோ எஸ்யூவி மாடலை அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த கியா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்த எஸ்யூவி கரை பற்றிய முக்கியமான சில தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. அவற்றை இந்தச் செய்தியில் காண்போம்.