டொயோட்டா இன்னோவா, ஃபார்ச்சூனர் கார்களுக்கு போட்டியாக புதிய மாடல்கள்: ஹூண்டாய் திட்டம்!

டொயோட்டா இன்னோவா மற்றும் ஃபார்ச்சூனர் கார்களுக்கு இணையான ரகத்தில் புதிய பிரிமீயம் எம்பிவி மற்றும் எஸ்யூவி கார்களை அறிமுகம் செய்வதற்கு ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் திட்டமிட்டுள்ளது.

டொயோட்டா இன்னோவா, ஃபார்ச்சூனர் கார்களுக்கு போட்டியாக புதிய மாடல்கள்: ஹூண்டாய் திட்டம்!
டொயோட்டா இன்னோவா மற்றும் ஃபார்ச்சூனர் கார்களுக்கு இணையான ரகத்தில் புதிய பிரிமீயம் எம்பிவி மற்றும் எஸ்யூவி கார்களை அறிமுகம் செய்வதற்கு ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் திட்டமிட்டுள்ளது.