டிரையம்ப் போனிவில் ஸ்பீடுமாஸ்டர் பைக்... டெஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்

டிரையம் பைக்கின் போனிவில் போர்லியோவில் பாபர் பைக்கிற்கு பின்பு அந்த லையன் அப்பில் 6வது பைக்காக தற்போது இணைக்கப்பட்டுள்ளது டிரையம்ப் போனிவில் ஸ்பீடு மாஸ்டர், இந்த க்ரூஸியர் பைக்கின் லுக் கண்களை கவரும் விதமாக உள்ளது. இதன் ஹை டார்க் பரலல்...

டிரையம்ப் போனிவில் ஸ்பீடுமாஸ்டர் பைக்... டெஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்
டிரையம் பைக்கின் போனிவில் போர்லியோவில் பாபர் பைக்கிற்கு பின்பு அந்த லையன் அப்பில் 6வது பைக்காக தற்போது இணைக்கப்பட்டுள்ளது டிரையம்ப் போனிவில் ஸ்பீடு மாஸ்டர், இந்த க்ரூஸியர் பைக்கின் லுக் கண்களை கவரும் விதமாக உள்ளது. இதன் ஹை டார்க் பரலல் டுவின் இன்ஜின் ஹை டார்க் பெர்பாமென்ஸை வழங்குகிறது.