டீலர்களிடம் சென்றடைந்தது 2020 மஹிந்திரா பொலிரோ பிஎஸ்6... ஷோரூம் விலை எவ்வளவு..?

மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் பொலிரோ மாடல் பிஎஸ்6 அப்டேட்டால் வெளிப்புறத்தில் சில இடங்களில் டிசைன் மாற்றங்களை பெற்றுள்ளது. இதனால் பொலிரோ ஃபேஸ்லிஃப்ட் என அழைக்கப்படும் பொலிரோ பிஎஸ்6 மாடல் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து டீலர்ஷிப்களுக்கும் சென்றடைந்துள்ளது.

டீலர்களிடம் சென்றடைந்தது 2020 மஹிந்திரா பொலிரோ பிஎஸ்6... ஷோரூம் விலை எவ்வளவு..?
மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் பொலிரோ மாடல் பிஎஸ்6 அப்டேட்டால் வெளிப்புறத்தில் சில இடங்களில் டிசைன் மாற்றங்களை பெற்றுள்ளது. இதனால் பொலிரோ ஃபேஸ்லிஃப்ட் என அழைக்கப்படும் பொலிரோ பிஎஸ்6 மாடல் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து டீலர்ஷிப்களுக்கும் சென்றடைந்துள்ளது.