டீலர்களை சென்றடைந்தது புதிய ஸ்கோடா ஆக்டேவியா ஆர்எஸ்245...

கடந்த மாதத்தில் முன்பதிவு துவங்கியதை அடுத்து இன்று ஸ்கோடாவின் புதிய ஆக்டேவியா மாடல் டீலர்ஷிப்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பணிகள் துவங்கியுள்ளன. இதுகுறித்த முழுமையான தகவலை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

டீலர்களை சென்றடைந்தது புதிய ஸ்கோடா ஆக்டேவியா ஆர்எஸ்245...
கடந்த மாதத்தில் முன்பதிவு துவங்கியதை அடுத்து இன்று ஸ்கோடாவின் புதிய ஆக்டேவியா மாடல் டீலர்ஷிப்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பணிகள் துவங்கியுள்ளன. இதுகுறித்த முழுமையான தகவலை இந்த செய்தியில் காண்போம்.