டிவிஎஸ் ரேடியான் பிஎஸ்6 மாடலின் முக்கிய அம்சங்கள் வெளியானது!

டிவிஎஸ் ரேடியான் பைக்கின் பிஎஸ்6 மாடல் விரைவில் விற்பனைக்கு வர இருக்கும் நிலையில், அதன் முக்கிய அம்சங்கள் விபரம் வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது. அதனை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

டிவிஎஸ் ரேடியான் பிஎஸ்6 மாடலின் முக்கிய அம்சங்கள் வெளியானது!
டிவிஎஸ் ரேடியான் பைக்கின் பிஎஸ்6 மாடல் விரைவில் விற்பனைக்கு வர இருக்கும் நிலையில், அதன் முக்கிய அம்சங்கள் விபரம் வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது. அதனை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.