டூ வீலர் - கார்களுக்கு டஃப் கொடுக்கும் ஆட்டோக்கள்.. முன்பு காணாத வளர்ச்சி விகிதத்தில் வட மாநிலங்கள்!

இரு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் கார்களுக்கு டஃப் கொடுக்கின்ற வகையில் ஆட்டோரிக்சாக்கள் உருவெடுத்துள்ளன. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

டூ வீலர் - கார்களுக்கு டஃப் கொடுக்கும் ஆட்டோக்கள்.. முன்பு காணாத வளர்ச்சி விகிதத்தில் வட மாநிலங்கள்!
இரு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் கார்களுக்கு டஃப் கொடுக்கின்ற வகையில் ஆட்டோரிக்சாக்கள் உருவெடுத்துள்ளன. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.