தேசிய ஊரடங்கு... நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் நகரங்கள்... மனிதனை தவிர அனைத்து ஜீவராசிகளும் 'ஹேப்பி'!

கொரோனா வைரஸ் மனித குலத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறி இருக்கும் இவ்வேளையில், தேசிய ஊரடங்கு உத்தரவால் பல்வேறு நன்மைகளையும் ஒருபுறம் வாரி வழங்கி இருக்கிறது.

தேசிய ஊரடங்கு... நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் நகரங்கள்...  மனிதனை தவிர அனைத்து ஜீவராசிகளும் 'ஹேப்பி'!
கொரோனா வைரஸ் மனித குலத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறி இருக்கும் இவ்வேளையில், தேசிய ஊரடங்கு உத்தரவால் பல்வேறு நன்மைகளையும் ஒருபுறம் வாரி வழங்கி இருக்கிறது.