தடை உத்தரவு முடிந்தாலும் சில கார்களை இனி இந்தியாவில் எங்குமே வாங்கவே முடியாது.. ஏன் தெரியுமா..?

கொரோனா வைரஸ் பரவலின் காரணமாக தற்போது ஊரடங்கு உத்தரவு நிலவி வருகின்றது. இதனால் புதிய வாகனங்கள் வாங்குவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு முடிந்த பின்னரும் சில கார் மாடல்களை நம்மால் வாங்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கான காரணத்தை...

தடை உத்தரவு முடிந்தாலும் சில கார்களை இனி இந்தியாவில் எங்குமே வாங்கவே முடியாது.. ஏன் தெரியுமா..?
கொரோனா வைரஸ் பரவலின் காரணமாக தற்போது ஊரடங்கு உத்தரவு நிலவி வருகின்றது. இதனால் புதிய வாகனங்கள் வாங்குவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு முடிந்த பின்னரும் சில கார் மாடல்களை நம்மால் வாங்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கான காரணத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.