துப்பாக்கி பட வில்லன் வாங்கிய பல லட்சம் விலையுள்ள பைக்.. அம்மாடியோ இந்த விலைக்கு காரையே வாங்களாமே..!

துப்பாக்கி படத்தில் இளைய தளபதி விஜய்-க்கு வில்லானாக நடித்த வித்யுத் ஜம்வல் மிக மிக விலையுயர்ந்த, அதீத திறனை வெளிப்படுத்தும் பைக்கை வாங்கியிருக்கின்றார். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

துப்பாக்கி பட வில்லன் வாங்கிய பல லட்சம் விலையுள்ள பைக்.. அம்மாடியோ இந்த விலைக்கு காரையே வாங்களாமே..!
துப்பாக்கி படத்தில் இளைய தளபதி விஜய்-க்கு வில்லானாக நடித்த வித்யுத் ஜம்வல் மிக மிக விலையுயர்ந்த, அதீத திறனை வெளிப்படுத்தும் பைக்கை வாங்கியிருக்கின்றார். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.