தீபாவளி ரிலீஸ் பட்டியலில் க்ளோஸ்டர்... கொரோனாவால் பின்வாங்காத எம்ஜி!

கொரோனா பிரச்னையால் இயல்பு நிலை தலைகீழாக உள்ள இந்த சூழலில், எம்ஜி மோட்டார் நிறுவனம் க்ளோஸ்டர் எஸ்யூவியை குறித்த காலத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துவதில் உறுதியாக உள்ளது.

தீபாவளி ரிலீஸ் பட்டியலில் க்ளோஸ்டர்... கொரோனாவால் பின்வாங்காத எம்ஜி!
கொரோனா பிரச்னையால் இயல்பு நிலை தலைகீழாக உள்ள இந்த சூழலில், எம்ஜி மோட்டார் நிறுவனம் க்ளோஸ்டர் எஸ்யூவியை குறித்த காலத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துவதில் உறுதியாக உள்ளது.