தாய்லாந்து காவல் பணியில் இணைந்த டெஸ்லா மாடல் 3 எலக்ட்ரிக் கார்... ஒரு காரோட விலை இவ்வளவா..?

உலகில் அதிகளவில் விற்பனையாகும் எலக்ட்ரிக் கார்களில் ஒன்றான டெஸ்லா மாடல் 3 தாய்லாந்து நாட்டு போலீஸாரின் பாதுகாப்பு பணியில் இணைந்துள்ளது. இதுகுறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

தாய்லாந்து காவல் பணியில் இணைந்த டெஸ்லா மாடல் 3 எலக்ட்ரிக் கார்... ஒரு காரோட விலை இவ்வளவா..?
உலகில் அதிகளவில் விற்பனையாகும் எலக்ட்ரிக் கார்களில் ஒன்றான டெஸ்லா மாடல் 3 தாய்லாந்து நாட்டு போலீஸாரின் பாதுகாப்பு பணியில் இணைந்துள்ளது. இதுகுறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.