தரமான ஸ்டைலுக்கு மாறிய ராயல் என்பீல்டு கிளாசிக்... ஹீரோயின்களின் கவர்ச்சிக்கே செம்ம டஃப்...

பைக் மாடிஃபிகேஷன் நிறுவனம் ஒன்று ராயல் என்பீல்டு கிளாசிக் 350 பைக்கை வேற லெவல் ஸ்டைலுக்கு மாற்றியமைத்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

தரமான ஸ்டைலுக்கு மாறிய ராயல் என்பீல்டு கிளாசிக்... ஹீரோயின்களின் கவர்ச்சிக்கே செம்ம டஃப்...
பைக் மாடிஃபிகேஷன் நிறுவனம் ஒன்று ராயல் என்பீல்டு கிளாசிக் 350 பைக்கை வேற லெவல் ஸ்டைலுக்கு மாற்றியமைத்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.