நடுநடுங்க வைக்கும் குளிரில் கவுஹாத்தி டூ டவாங்... மனதை மயக்கும் இமயமலை சாகச பயண அனுபவம்!!

- ஜோபோ குருவில்லா அருணாச்சல பிரதேசம். இந்தியாவின் வட கிழக்கு பகுதியில், இமயமலை சாரலில் அமைந்துள்ள ஓர் அழகிய மாநிலம். இங்குள்ள டவாங் நகரம் தனது அழகால் அனைவரையும் வசீகரித்து விடுகிறது. இங்கு கண்களுக்கு விருந்தளிப்பதுடன், மனதுக்கு இதமளிக்கும்...

நடுநடுங்க வைக்கும் குளிரில் கவுஹாத்தி டூ டவாங்... மனதை மயக்கும் இமயமலை சாகச பயண அனுபவம்!!
- ஜோபோ குருவில்லா அருணாச்சல பிரதேசம். இந்தியாவின் வட கிழக்கு பகுதியில், இமயமலை சாரலில் அமைந்துள்ள ஓர் அழகிய மாநிலம். இங்குள்ள டவாங் நகரம் தனது அழகால் அனைவரையும் வசீகரித்து விடுகிறது. இங்கு கண்களுக்கு விருந்தளிப்பதுடன், மனதுக்கு இதமளிக்கும் ஏராளமான இடங்கள் நிறைந்துள்ளன. பனி மூடிய குட்பி, சோங் - சுக்மி மலை தொடர்கள், டவாங் சூ