நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு., இப்ப செய்து என்ன பலன்- சியோமியின் அதிரடி முடிவு

சியோமி நிறுவனமும் தனது சியோமி எம்ஐ 10 ஸ்மார்ட்போன்களை சீனாவில் அறிமுகம் செய்தது. குறிப்பாக இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு 108எம்பி கேமராவு ஆதரவுடன் வெளிவந்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு., இப்ப செய்து என்ன பலன்- சியோமியின் அதிரடி முடிவு
சியோமி நிறுவனமும் தனது சியோமி எம்ஐ 10 ஸ்மார்ட்போன்களை சீனாவில் அறிமுகம் செய்தது. குறிப்பாக இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு 108எம்பி கேமராவு ஆதரவுடன் வெளிவந்துள்ளது.