நடு ரோட்டில் கதறி அழுத இளம்பெண்.. இதற்காகதான் இந்த நாடகமா! என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேமா...

போலீஸாரின் சோதனையின்போது இளம்பெண் ஒருவர் கத்தி கதறி அழுதுள்ளார்.

நடு ரோட்டில் கதறி அழுத இளம்பெண்.. இதற்காகதான் இந்த நாடகமா! என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேமா...
போலீஸாரின் சோதனையின்போது இளம்பெண் ஒருவர் கத்தி கதறி அழுதுள்ளார்.