நாளை விற்பனைக்கு வரும் சியோமியின் 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி.! என்ன விலை? என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்.!

சியோமி நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட் டிவி மாடல்களுக்கு இந்தியாவில் நல்ல வரவேற்ப்பு உள்ளது என்றுதான் கூறவேண்டும், குறிப்பாக மற்ற நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட் டிவிகளை விட சியோமியின் ஸ்மார்ட் டிவிகள் இந்தியாவில் அதிகளவு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

நாளை விற்பனைக்கு வரும் சியோமியின் 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவி.! என்ன விலை? என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்.!
சியோமி நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட் டிவி மாடல்களுக்கு இந்தியாவில் நல்ல வரவேற்ப்பு உள்ளது என்றுதான் கூறவேண்டும், குறிப்பாக மற்ற நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட் டிவிகளை விட சியோமியின் ஸ்மார்ட் டிவிகள் இந்தியாவில் அதிகளவு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.