நிஸான் கிக்ஸ் எஸ்யூவி கிக் ஏற்றியதா அல்லது இறக்கியதா? - டெஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!

இந்தியாவில் மிக நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர்  நிஸான் நிறுவனம் விற்பனைக்கு கொணடு வரும் புதிய கிக்ஸ் எஸ்யூவியை டெஸ்ட் டிரைவ் செய்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.

நிஸான் கிக்ஸ் எஸ்யூவி கிக் ஏற்றியதா அல்லது இறக்கியதா? - டெஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!
இந்தியாவில் மிக நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர்  நிஸான் நிறுவனம் விற்பனைக்கு கொணடு வரும் புதிய கிக்ஸ் எஸ்யூவியை டெஸ்ட் டிரைவ் செய்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.