நிஸான் பேட்ரோல் சொகுசு எஸ்யூவி இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது?

நிஸான் பேட்ரோல் எஸ்யூவியை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து நிஸான் கார் நிறுவனம் பரிசீலித்து வருவதாக செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது.

நிஸான் பேட்ரோல் சொகுசு எஸ்யூவி இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது?
நிஸான் பேட்ரோல் எஸ்யூவியை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து நிஸான் கார் நிறுவனம் பரிசீலித்து வருவதாக செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது.