பிஎம்டபிள்யூ ஆர் 18 க்ரூஸர் பைக் பற்றிய தகவல் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியீடு...

பல மாத காத்திருப்புக்கு பிறகு பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனம் புதிய ஆர் 18 க்ரூஸர் பைக்கை பற்றிய தகவல்களை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இதனை விரிவாக இந்த செய்தியில் காண்போம்.

பிஎம்டபிள்யூ ஆர் 18  க்ரூஸர் பைக் பற்றிய தகவல் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியீடு...
பல மாத காத்திருப்புக்கு பிறகு பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனம் புதிய ஆர் 18 க்ரூஸர் பைக்கை பற்றிய தகவல்களை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இதனை விரிவாக இந்த செய்தியில் காண்போம்.