பிஎம்டபிள்யூ ஆர்18 க்ரூஸர் பைக்கிற்கு இந்தியாவில் ரகசிய முன்பதிவு!

பிஎம்டபிள்யூ ஆர்18 க்ரூஸர் பைக்கிற்கு இந்தியாவில் ரகசியமாக முன்பதிவு ஏற்கப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

பிஎம்டபிள்யூ ஆர்18 க்ரூஸர் பைக்கிற்கு இந்தியாவில் ரகசிய முன்பதிவு!
பிஎம்டபிள்யூ ஆர்18 க்ரூஸர் பைக்கிற்கு இந்தியாவில் ரகசியமாக முன்பதிவு ஏற்கப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.