பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ்3 20டி பிரம்மாண்ட எஸ்யுவி : ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!

உலக புகழ்பெற்ற பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனத்தின் மூன்றாம் தலைமுறை காரான பிரம்மாண்ட எக்ஸ்3 20டி எஸ்யுவி காரினை நமது டிரைவ்ஸ்பார்க் குழு டெஸ்ட் டிரைவ் செய்தது. இந்த புதிய கிரான் டுரீஸ்மோ செடான் காரினை டெஸ்ட் டிரைவ் செய்து பார்த்த அனுபவத்தை இந்த செய்தியில்...

பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ்3 20டி பிரம்மாண்ட எஸ்யுவி : ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!
உலக புகழ்பெற்ற பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனத்தின் மூன்றாம் தலைமுறை காரான பிரம்மாண்ட எக்ஸ்3 20டி எஸ்யுவி காரினை நமது டிரைவ்ஸ்பார்க் குழு டெஸ்ட் டிரைவ் செய்தது. இந்த புதிய கிரான் டுரீஸ்மோ செடான் காரினை டெஸ்ட் டிரைவ் செய்து பார்த்த அனுபவத்தை இந்த செய்தியில் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.