பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ்7 காரின் புதிய எண்ட்ரீ-லெவல் வேரியண்ட் சந்தைக்கு வந்தது... விலை ரூ.92.50 லட்சம்

பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனம் எக்ஸ்7 மாடலின் புதிய எண்ட்ரீ லெவல் வேரியண்ட்டை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ்7 காரின் இந்த புதிய வேரியண்ட்டை பற்றி விரிவாக இந்த செய்தியில் காண்போம்.

பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ்7 காரின் புதிய எண்ட்ரீ-லெவல் வேரியண்ட் சந்தைக்கு வந்தது... விலை ரூ.92.50 லட்சம்
பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனம் எக்ஸ்7 மாடலின் புதிய எண்ட்ரீ லெவல் வேரியண்ட்டை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ்7 காரின் இந்த புதிய வேரியண்ட்டை பற்றி விரிவாக இந்த செய்தியில் காண்போம்.