பிஎம்டபிள்யூ ஐ8 ஹைப்ரிட் ஸ்போர்ட்ஸ் காருக்கு விரைவில் மூடுவிழா!

உலக அளவில் வாடிக்கையாளர் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற பிஎம்டபிள்யூ ஐ8 ஹைப்ரிட் ஸ்போர்ட்ஸ் காரின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட உள்ளது.

பிஎம்டபிள்யூ ஐ8 ஹைப்ரிட் ஸ்போர்ட்ஸ் காருக்கு விரைவில் மூடுவிழா!
உலக அளவில் வாடிக்கையாளர் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற பிஎம்டபிள்யூ ஐ8 ஹைப்ரிட் ஸ்போர்ட்ஸ் காரின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட உள்ளது.