பிஎம்டபிள்யூ 630ஐ கிரான் டுரீஸ்மோ: ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!

சொகுசு கார்கள் தயாரிப்பில் புகழ்பெற்ற பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனத்தின் புதிய தயாரிப்பான பிஎம்டபிள்யூ 6 சீரியஸ் ஜிடி காரின் ஒரு வேரியாண்டான பிஎம்டபிள்யூ 630ஐ ஜிடி காரினை நமது டிரைவ்ஸ்பார்க் குழு டெஸ்ட் டிரைவ் செய்தது. இந்த புதிய கிரான் டுரீஸ்மோ செடான்...

பிஎம்டபிள்யூ 630ஐ கிரான் டுரீஸ்மோ: ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் ரிப்போர்ட்!
சொகுசு கார்கள் தயாரிப்பில் புகழ்பெற்ற பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனத்தின் புதிய தயாரிப்பான பிஎம்டபிள்யூ 6 சீரியஸ் ஜிடி காரின் ஒரு வேரியாண்டான பிஎம்டபிள்யூ 630ஐ ஜிடி காரினை நமது டிரைவ்ஸ்பார்க் குழு டெஸ்ட் டிரைவ் செய்தது. இந்த புதிய கிரான் டுரீஸ்மோ செடான் காரினை டெஸ்ட் டிரைவ் செய்து பார்த்த அனுபவத்தை இந்த செய்தியில் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.