பிஎஸ்4 வாகனங்களை பதிவு செய்வதற்கு காலக்கெடு மீண்டும் நீட்டிக்க வாய்ப்பு!

தேசிய ஊரடங்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பிஎஸ்4 வாகனங்களை பதிவு செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

பிஎஸ்4 வாகனங்களை பதிவு செய்வதற்கு காலக்கெடு மீண்டும் நீட்டிக்க வாய்ப்பு!
தேசிய ஊரடங்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பிஎஸ்4 வாகனங்களை பதிவு செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.