பிஎஸ்6 அப்டேட்டால் குறைவான ஆற்றல் என்ஜினை பெற்ற 2020 சுசுகி ஜிக்ஸெர் 250..

சுசுகி ஜிக்ஸெர் 250 பிஎஸ்6 பைக்கை பற்றிய சில முக்கிய தகவல்கள் இந்த பைக்கின் அடுத்த மாத அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக வெளிவந்துள்ளன. அவற்றை இந்த செய்தியில் விரிவாக பார்ப்போம்.

பிஎஸ்6 அப்டேட்டால் குறைவான ஆற்றல் என்ஜினை பெற்ற 2020 சுசுகி ஜிக்ஸெர் 250..
சுசுகி ஜிக்ஸெர் 250 பிஎஸ்6 பைக்கை பற்றிய சில முக்கிய தகவல்கள் இந்த பைக்கின் அடுத்த மாத அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக வெளிவந்துள்ளன. அவற்றை இந்த செய்தியில் விரிவாக பார்ப்போம்.