பிஎஸ்6 எஞ்சினுடன் விரைவில் அறிமுகமாகிறது புதிய பெனெல்லி இம்பீரியல் 400!

பெனெல்லி இம்பீரியல் 400 பிஎஸ்6 மாடல் எப்போது விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட இருக்கிறது என்ற தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

பிஎஸ்6 எஞ்சினுடன் விரைவில் அறிமுகமாகிறது புதிய பெனெல்லி இம்பீரியல் 400!
பெனெல்லி இம்பீரியல் 400 பிஎஸ்6 மாடல் எப்போது விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட இருக்கிறது என்ற தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.