பிஎஸ்6 டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி பெப் ப்ளஸ் ஸ்கூட்டரின் விலை அதிகரிப்பு.... அறிமுகம் எப்போது...?

டிவிஎஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து மிக விரைவில் பிஎஸ்6-க்கு அப்டேட் செய்யப்பட்ட டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி பெப் ப்ளஸ் ஸ்கூட்டர் சந்தைக்கு வரவுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்த பிஎஸ்6 ஸ்கூட்டரின் எக்ஸ்ஷோரூம் விலை குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவற்றை இந்த செய்தியில்...

பிஎஸ்6 டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி பெப் ப்ளஸ் ஸ்கூட்டரின் விலை அதிகரிப்பு.... அறிமுகம் எப்போது...?
டிவிஎஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து மிக விரைவில் பிஎஸ்6-க்கு அப்டேட் செய்யப்பட்ட டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி பெப் ப்ளஸ் ஸ்கூட்டர் சந்தைக்கு வரவுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்த பிஎஸ்6 ஸ்கூட்டரின் எக்ஸ்ஷோரூம் விலை குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவற்றை இந்த செய்தியில் காணலாம்.