பிஎஸ்6 தரத்தில் பஜாஜ் அவென்ஜெர் க்ரூஸ் 220 & ஸ்ட்ரீட் 160 பைக்குகள் சந்தையில் அறிமுகம்...

பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம் அதன் மொத்த மோட்டார்சைக்கிள் லைன்-அப்பையும் பிஎஸ்6 தரத்திற்கு கொண்டு வந்துவிட்டது. இந்த வகையில் தற்போது புதிய பிஎஸ்6 பைக் மாடல்களாக 2020 பஜாஜ் அவென்ஜெர் க்ரூஸ் 220 மற்றும் அவென்ஜெர் ஸ்ட்ரீட் 160 சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிஎஸ்6 தரத்தில் பஜாஜ் அவென்ஜெர் க்ரூஸ் 220 & ஸ்ட்ரீட் 160 பைக்குகள் சந்தையில் அறிமுகம்...
பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம் அதன் மொத்த மோட்டார்சைக்கிள் லைன்-அப்பையும் பிஎஸ்6 தரத்திற்கு கொண்டு வந்துவிட்டது. இந்த வகையில் தற்போது புதிய பிஎஸ்6 பைக் மாடல்களாக 2020 பஜாஜ் அவென்ஜெர் க்ரூஸ் 220 மற்றும் அவென்ஜெர் ஸ்ட்ரீட் 160 சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.