போக்கோ எக்ஸ்2 ஸ்மார்ட்போனுக்கு அதிரடி விலை உயர்வு.!

ஜிஎஸ்டி உயர்வு காரணமாக போக்கோ எக்ஸ்2 உட்பட பல்வேறு ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களுக்கும் விலை உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சியோமி, ஒப்போ, ரியல்மி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொபைல்களின் விலைகள் அதகரித்துள்ளன.

போக்கோ எக்ஸ்2 ஸ்மார்ட்போனுக்கு அதிரடி விலை உயர்வு.!
ஜிஎஸ்டி உயர்வு காரணமாக போக்கோ எக்ஸ்2 உட்பட பல்வேறு ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களுக்கும் விலை உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சியோமி, ஒப்போ, ரியல்மி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொபைல்களின் விலைகள் அதகரித்துள்ளன.