பெங்களூருவில் தொடங்கிய பஜாஜ் சேத்தக் மின்சார ஸ்கூட்டர் டெலிவரி... பதறும் ஏத்தர்..

பஜாஜ் நிறுவனத்தின் முதல் மின்சார ஸ்கூட்டரான சேத்தக்கின் டெலிவரி பெங்களூருவில் தொடங்கியிருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

பெங்களூருவில் தொடங்கிய பஜாஜ் சேத்தக் மின்சார ஸ்கூட்டர் டெலிவரி... பதறும் ஏத்தர்..
பஜாஜ் நிறுவனத்தின் முதல் மின்சார ஸ்கூட்டரான சேத்தக்கின் டெலிவரி பெங்களூருவில் தொடங்கியிருக்கின்றது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.