பஜாஜ்-கேடிஎம் கூட்டணியில் உருவாகவுள்ள எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்கள்...

பஜாஜ் ஆட்டோ & கேடிஎம் நிறுவனங்கள் எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகனங்களின் தயாரிப்பில் இணைந்து செயல்படவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளன. இதுகுறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

பஜாஜ்-கேடிஎம் கூட்டணியில் உருவாகவுள்ள எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்கள்...
பஜாஜ் ஆட்டோ & கேடிஎம் நிறுவனங்கள் எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகனங்களின் தயாரிப்பில் இணைந்து செயல்படவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளன. இதுகுறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.