பஜாஜ் டோமினார் பிஎஸ்6 மாடல் விற்பனைக்கு அறிமுகம்!

பிஎஸ்6 எஞ்சின் மற்றும் கூடுதல் மாற்றங்களுடன் பஜாஜ் டோமினார் பைக் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பைக்கில் நிகழ்ந்துள்ள மாற்றங்கள், எஞ்சின் மற்றும் விலை விபரங்களை தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.

பஜாஜ் டோமினார் பிஎஸ்6 மாடல்  விற்பனைக்கு அறிமுகம்!
பிஎஸ்6 எஞ்சின் மற்றும் கூடுதல் மாற்றங்களுடன் பஜாஜ் டோமினார் பைக் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பைக்கில் நிகழ்ந்துள்ள மாற்றங்கள், எஞ்சின் மற்றும் விலை விபரங்களை தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.