பஜாஜ், டிவிஎஸ்ஸால் கூட முடியல! சாதித்தது ஒகினவா! இப்படி ஒன்னு நடந்துருக்குனு சொன்னா நம்பவே மாட்டீங்க

பஜாஜ் மற்றும் டிவிஎஸ் ஆகிய இரு நிறுவனங்களால்கூட செய்ய முடியாத ஓர் காரியத்தை ஒகினவா நிறுவனம் கொரோனாவின் இக்கட்டான காலத்திலும் செய்து காட்டியுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை தொடர்ச்சியாக காணலாம்.

பஜாஜ், டிவிஎஸ்ஸால் கூட முடியல! சாதித்தது ஒகினவா! இப்படி ஒன்னு நடந்துருக்குனு சொன்னா நம்பவே மாட்டீங்க
பஜாஜ் மற்றும் டிவிஎஸ் ஆகிய இரு நிறுவனங்களால்கூட செய்ய முடியாத ஓர் காரியத்தை ஒகினவா நிறுவனம் கொரோனாவின் இக்கட்டான காலத்திலும் செய்து காட்டியுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை தொடர்ச்சியாக காணலாம்.