பஜாஜ் பல்சர் 125 பிஎஸ்6 மாடல் விற்பனைக்கு வந்தது... முழு விபரம்!

பிஎஸ்6 எஞ்சினுடன் புதிய பஜாஜ் பல்சர் 125 பைக் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. பல்சர் விரும்பிகள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த இந்த பைக்கின் சிறப்பம்சங்கள், விலை விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

பஜாஜ் பல்சர் 125 பிஎஸ்6 மாடல் விற்பனைக்கு வந்தது... முழு விபரம்!
பிஎஸ்6 எஞ்சினுடன் புதிய பஜாஜ் பல்சர் 125 பைக் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. பல்சர் விரும்பிகள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த இந்த பைக்கின் சிறப்பம்சங்கள், விலை விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.