பஜாஜ் பல்சர் 125 பைக்கின் புதிய பிளவுப்பட்ட இருக்கை வெர்சன் அறிமுகமானது... விலை ரூ.3,597 அதிகம்...

பஜாஜ் பல்சர் 125 பைக் வரிசையில் புதிய பல்சர் 125 பிளவுப்பட்ட இருக்கை வெர்சன் இணைந்துள்ளது. இந்த புதிய வேரியண்ட்டில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள மாற்றங்களை இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.

பஜாஜ் பல்சர் 125 பைக்கின் புதிய பிளவுப்பட்ட இருக்கை வெர்சன் அறிமுகமானது... விலை ரூ.3,597 அதிகம்...
பஜாஜ் பல்சர் 125 பைக் வரிசையில் புதிய பல்சர் 125 பிளவுப்பட்ட இருக்கை வெர்சன் இணைந்துள்ளது. இந்த புதிய வேரியண்ட்டில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள மாற்றங்களை இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.