பட்ஜெட் விலையில் கோடக் ஆண்ட்ராய்டு டிவிகள் அறிமுகம்.!

கோடக் நிறுவனம் தொடர்ந்து அருமையான டிவி மாடல்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறது, அந்த வரிசையில் கோடக் நிறுவனம் சி.ஏ சீரிஸ் ஆண்ட்ராய்டு டிவி மாடல்களை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பட்ஜெட் விலையில் கோடக் ஆண்ட்ராய்டு டிவிகள் அறிமுகம்.!
கோடக் நிறுவனம் தொடர்ந்து அருமையான டிவி மாடல்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறது, அந்த வரிசையில் கோடக் நிறுவனம் சி.ஏ சீரிஸ் ஆண்ட்ராய்டு டிவி மாடல்களை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.