பைடன் எம்-பைட் எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவியின் தயாரிப்பு பணிகள் துவங்கின... சீனாவில் இந்த வருடம் அறிமுகம்..

சீனாவை சேர்ந்த இவி ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமான பைடன், மை-பைட் எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவி மாடலின் ப்ரீ-புரோடக்‌ஷன் வேலைகளை துவங்கியுள்ளது. இதனால் இந்த எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவி கார் இந்த வருட இறுதியில் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

பைடன் எம்-பைட் எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவியின் தயாரிப்பு பணிகள் துவங்கின... சீனாவில் இந்த வருடம் அறிமுகம்..
சீனாவை சேர்ந்த இவி ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமான பைடன், மை-பைட் எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவி மாடலின் ப்ரீ-புரோடக்‌ஷன் வேலைகளை துவங்கியுள்ளது. இதனால் இந்த எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவி கார் இந்த வருட இறுதியில் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.