பெண்களுக்காக இப்படி ஒரு தயாரிப்பா? ராயல் என்ஃபீல்டு நடவடிக்கையால் இளம் காளையர்கள் பொறாமை!

ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் பெண்களைக் கவரும் விதமாக பதிய தயாரிப்புகளை விற்பனைக்குக் களமிறக்கியுள்ளது. அதுகுறித்த தகவலை தொடர்ச்சியாக காணலாம்.

பெண்களுக்காக இப்படி ஒரு தயாரிப்பா? ராயல் என்ஃபீல்டு நடவடிக்கையால் இளம் காளையர்கள் பொறாமை!
ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் பெண்களைக் கவரும் விதமாக பதிய தயாரிப்புகளை விற்பனைக்குக் களமிறக்கியுள்ளது. அதுகுறித்த தகவலை தொடர்ச்சியாக காணலாம்.