பாதிக்கப்படும் ஸ்மார்ட்போன் விற்பனை: துறையின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்?

ஸ்மார்ட்போன் உற்பத்தியாளர்கள் சர்வதேச அளவில் நிலவும் ஊரடங்கு மற்றும் பொருளாதார மந்தநிலையை அலச முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.

பாதிக்கப்படும் ஸ்மார்ட்போன் விற்பனை: துறையின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்?
ஸ்மார்ட்போன் உற்பத்தியாளர்கள் சர்வதேச அளவில் நிலவும் ஊரடங்கு மற்றும் பொருளாதார மந்தநிலையை அலச முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.