புதுமையான ஹைப்ரிட் சிஸ்டத்துடன் நிஸான் கிக்ஸ் இ-பவர்... தாய்லாந்தில் அறிமுகமாகிறது!

நிஸான் கிக்ஸ் இ-பவர் ஹைப்ரிட் மாடலின் டீசர் தாய்லாந்து நாட்டில் வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது. டீசல் ரயில் எஞ்சினில் பயன்படும் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் இந்த இந்த எஸ்யூவியில் புதிய வகை ஹைப்ரிட் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது.

புதுமையான ஹைப்ரிட் சிஸ்டத்துடன் நிஸான் கிக்ஸ் இ-பவர்... தாய்லாந்தில் அறிமுகமாகிறது!
நிஸான் கிக்ஸ் இ-பவர் ஹைப்ரிட் மாடலின் டீசர் தாய்லாந்து நாட்டில் வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது. டீசல் ரயில் எஞ்சினில் பயன்படும் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் இந்த இந்த எஸ்யூவியில் புதிய வகை ஹைப்ரிட் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது.